Technická charakteristika

Systémové trubky MULTIBETON® se pokládají pouze za tepla a naplněny vodou. Tak zůstávají bez nežádoucího pnutí a kroucení. Tento šetrný způsob pokládky extrémně maximalizuje životnost trubek. Teprve montáž za tepla umožní položení trubek modulačním postupem MB, neboť topné trubky jsou v chladném stavu příliš tuhé.

Tento postup používá pouze Multibeton.

Pokládání systémových trubek MULTIBETON® za tepla usnadňuje práci a významně zkracuje dobu montáže.

Ocelová příchytná lišta

Ocelové příchytné lišty MULTIBETON® byly vyvinuty, aby připevnily k podlaze systémové trubky Multibeton. Poskytují doplňkové armování potěru, mají podobnou rozpínavost a drží jemně systémové trubky.

Ocelová vodící lišta MULTIBETON® je volně položena na originální MULTIBETON® folii, která tvoří izolační vrstvu, nedochází tak k narušení této folie.

Ocelová vodící lišta Multibeton

Standardní izolace

Při užití ocelové příchytné lišty MULTIBETON® je výhodou použití standardní izolace bez drahého kašírování. Zde je důležité, že i tato izolace je schválena podle nařízení o úspoře energie. Od používání drahých polyuretanových izolací (např. ve sklepních prostorech) mohla proto společnost MULTIBETON® upustit.