Ekonomie/úspora

Při technických inovacích MULTIBETONu je na 1. místě kvalita s ohledem na materiál, výrobu a zpracování. Proto je MULTIBETON® úsporný, neboť kvalitní výrobek má tyto výhody – dobré a rychlé zpracování, úspora drahé montáže a zachování stálé hodnoty. Na všechny technické inovace má MULTIBETON® celosvětové patenty. Navíc je provoz podlahového topení MULTIBETON® velmi výhodný.

MULTIBETON® měl již před 50-ti lety reklamní slogan: "Přítel všech, kdo šetří energií", který je aktuální dodnes. Ceny plynu, oleje a elektrické energie stále stoupají a investoři požadují málo nákladné a nezávislé topné systémy.

Člověk vstřebává teplo slunečních paprsků dokonale pokožkou. Proto se u uživatele místnosti vytápěné sálajícím podlahovým topením MULTIBETON® rychle navodí příjemný pocit tepla. Podlahové topení MULTIBETON® pracuje s nižšími topnými teplotami. Vlhkost vzduchu zůstává zachována, což je prospěšné pro zdraví. V budově vytápěné systémem MULTIBETON® za normálních provozních podmínek lze také vyloučit vznik kondenzace a následně tvorbu plísně na zdech a stropech.

MODULACE MB (přesné přivádění tepla) → NÍZKÁ VYTÁPĚCÍ TEPLOTA = PŘÍZNIVÉ PODMÍNKY SÁLÁNÍ + OPTIMÁLNÍ VYUŽITÍ ENERGIE

Výsledek je patrný z grafu teplot. profilu dle Kollmara = s přibývající výškou prostoru teplota lehce, ale kontinuálně klesá.

Teplotní profil dle Dr. Ing. A. Kollmara
Ekonomie a úspornost