Testy trubek

Kromě certifikace CE (základní požadavky EU), ISO, DIN, EN a jiné, jsou trubky MB pravidelně podrobovány dalším zátěžovým testům v průmyslových laboratořích MULTIBETON. Testují se nejčastěji používané trubky MB – Euro 17. Ve srovnávacích testech je naše MB trubka rozpoznatelná podle firemní růžové barvy.

 1. Srovnávací zkouška při vysoké teplotě

  Do el. pece při udržované teplotě 150°C vložíme testované trubky 10-15 cm dlouhé a necháme po dobu 2 hodin. Po výjmutí z pece trubka MB zůstává stabilní, délková roztažnost nepřesahuje 3%, hliníková vrstva nesklouzne. Na rozdíl od jiných konkurenčních trubek, kde je poškozena ochranná vrstva, mají povrchové trhliny a některé jsou viditelně zdeformované.

 2. Test při teplotách pod bodem mrazu

  Testované trubky jsou zmrazeny po dobu nejméně 24 hodin při teplotě -10°C. Trubky se po té testují na odolnost proti nárazu. Při testu je zasáhne 500 gramové kyvadlo, které vytváří rázem zatížení 15 joulů. Naše MB trubka nepraská, zatímco trubky z PE-RT s takovým dopadem létají jako sklo.

 3. Srovnávací zkouška tahem trubky pod tlakem při teplotě 85°C

  Pro srovnání se používá speciální zařízení MAXIMATOR, který zkouší trubky různých výrobců. Každá trubka je dlouhá 33 cm, na jedné straně je utěsněna čepem z mosazi a na druhý konec je připojen kovový adaptér, jak je znázorněno na obrázku, po té ponoříme testovanou trubku do vody, kde se teplota udržuje na 85 °C a připojíme k trysce. Po 5 ti minutách zahřívání trubky a tvarovky na 85°C, začínáme s postupným zvyšováním tlaku v trubce a to až do okamžiku, kdy dojde k roztržení stěny potrubí. MB trubka odolává tlaku až 48 bar, zatímco jiné potrubí max. 18- 22 bar.

 4. Srovnávací testy na specifické tepelné prodloužení

  Tento test se skládá z nádrže se zabudovaným elektro ohřevem, regulací teploty, oběhovým čerpadlem, dále je zde rozdělovač a k němu připojené potrubí (5 okruhů). Trubky jsou vedeny 6 metrů dlouhou kovovou drážkou. Potrubí je studené, ohřev vody probíhá mimo potrubí v nádrži. Jakmile se voda ohřeje na 60°C, oběhovým čerpadlem dodáme takto nahřátou vodu do potrubí, které se po chvíli vlivem teplé vody začínají roztahovat. Lze to zřetelně pozorovat, potrubí je poznačeno. Tepelná roztažnost je u ostatních výrobců v rozmezí od 2cm do 6cm na 6 metrů. Což odpovídá roztažnosti 0,3 – 1%. Značkové MB potrubí má roztažnost ne více jak 0,3%.

 5. Zkouška odolnosti proti ohýbání trubky (popraskání)

Jeden metr potrubí, se při pokojové teplotě ohýbá s poloměrem ohybu 10 cm. Po 6500 ohybech se provede kontrola potrubí, kde na vnější tak i na vnitřní straně je absence trhlin. Také nedochází k stratifikaci vrstev (plast, hliník).